Beweegprogramma’s

De fysiotherapeut is de specialist om u te stimuleren tot voldoende beweging. Voor verschillende doelgroepen, zoals mensen met COPD, diabetes, Parkinson en perifeer arterieel vaatlijden (etalagebenen), maar ook voor mensen die revalideren na een oncologische behandeling kan hij met zijn specifieke expertise begeleiding bieden bij het verbeteren van de conditie, verhogen van de fitheid en het aanleren van een actieve leefstijl. Voldoende lichaamsbeweging verhoogt bovendien uw kwaliteit van leven, want als u soepel beweegt voelt u zich beter.

Fysio Urmond kan voor u een beweegprogramma opstellen dat helemaal is afgestemd op uw persoonlijke situatie of wensen. Het beweegprogramma is individueel of in klein groepsverband mogelijk.

Vaak zijn de patiënten die deelnemen aan een beweegprogramma onder behandeling bij meerdere zorgverleners. U kunt hierbij denken aan de huisarts en de specialist in het ziekenhuis, maar ook aan de gespecialiseerde verpleegkundige in het ziekenhuis, de praktijkondersteuner, de ergotherapeut of de logopedist. Samenwerking staat voorop bij het opstellen van uw behandelplan.

Neem contact op

Fysio Urmond

Urmonderplein 42
6129 PC Urmond

T 046-4333895

Mauritslaan 65 (van der Valk Sport Center)
6129 EL Urmond

T 06-21810911

Heirstraat 28 (HRM fitness),
6129 PK Urmond

T 06-21810911

info@fysiourmond.nl

Openingstijden

Maandag t/m Donderdag 07.30 – 19.00 uur Vrijdag 07.30 – 18.00 uur

Aanmelden

Wij werken uitsluitend op afspraak, persoonlijk, telefonisch of via de website te maken.

Behandeling aan huis is op indicatie mogelijk.

Afmelden

Gereserveerde tijd voor een behandeling welke niet tenminste 24 uur van te voren is afgemeld, wordt in rekening gebracht. Bij niet tijdig afmelden zijn wij gerechtigd het consult bij u persoonlijk in rekening te brengen