Huishoudelijk reglement

Om de afspraken en behandelingen zo efficiënt en prettig mogelijk te laten verlopen geven wij in dit huishoudelijk reglement aan wat u van ons als praktijk en behandelend fysiotherapeut kunt verwachten, maar ook wat uw rol is als patiënt.

De praktijk en de behandelend fysiotherapeut:

 • Onze medewerkers beschikken over verschillende specialisaties. Afgaande op uw klachten en eventueel de diagnose van de verwijzer wordt u ingepland bij diegene waarvan verwacht wordt dat deze u deze meest effectieve behandeling kan bieden bij deze klachten. Uiteraard houden we rekening met uw voorkeur
 • De eerste afspraak bestaat uit een vraaggesprek en lichamelijk onderzoek, waarbij we uw klachten inventariseren. Aan de hand hiervan wordt een behandelingprogramma opgesteld dat specifiek op uw klachten is gericht.
 • U wordt door uw eigen fysiotherapeut behandeld. Indien uw fysiotherapeut verhinderd of ziek is, wordt u zo mogelijk behandeld door een collega (uiteraard met uw toestemming)
 • Op de gegevens die wij van u registreren is de wet persoon registratie van toepassing. Wij hanteren een privacyreglement.
 • Zonder uw toestemming geven wij geen informatie over uw klachten aan anderen dan de verwijzend arts.
 • Uw behandelend fysiotherapeut is geregistreerd in het BIG-register (www.big-register.nl). De BIG-wet, Beroepen Individuele Gezondheidszorg, regelt de zorgverlening door beroepsbeoefenaren. Alleen degenen die in het register staan ingeschreven mogen de beschermde titel (in dit geval ‘fysiotherapeut’) voeren. De deskundigheid van de geregistreerde beroepsbeoefenaar is hiermee voor iedereen herkenbaar. Alle fysiotherapeuten, werkzaam bij FYSIO URMOND, zijn geregistreerd in Centraal Kwaliteitsregister (CKR). In dit register van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) zijn fysiotherapeuten opgenomen die voldoen aan de door de beroepsvereniging opgestelde kwaliteitseisen.
 • De praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF. Mocht u een klacht hebben, dan vragen wij u deze te kenbaar te maken. We nemen uw klacht serieus en zullen opmerkingen gebruiken om onze dienstverlening te optimaliseren.
 • De betalingsvoorwaarden zijn opgesteld door de vereniging van vrijgevestigde fysiotherapeuten en gedeponeerd bij Arr. Rb. Utrecht onder nummer 321/92 d.d. 24 november 1992
 • Informatie over onze tarieven vind u in de wachtkamer en op deze website.

Wij vragen u als patiënt:

 • Op tijd aanwezig te zijn en plaats te nemen in de wachtkamer tot u door ons wordt opgehaald. We vragen begrip voor het feit dat een behandeling enkele minuten kan uitlopen, wij proberen de wachttijd te beperken.
 • Bij de eerste afspraak de eventuele verwijzing en een geldig legitimatiebewijs mee te nemen
 • Verwachtingen omtrent de behandelingen kenbaar te maken
 • Uw afsprakenkaartje elke behandeling mee te nemen
 • Bij verhindering om geruime tijd van te voren contact met ons op te nemen, zodat wij de planning kunnen aanpassen. Indien u zich tenminste 24 uur van te voren heeft afgemeld, wordt de door u reserveerde tijd niet in rekening gebracht.
 • Ter ondersteuning van het behandeleffect onze adviezen serieus te nemen en op te volgen.
 • De verzekeringspolis goed na te lezen wat betreft het aantal behandelingen dat vergoed wordt door u zorgverzekeraar. Hoewel wij uw verzekeringsgegevens checken ligt de verantwoordelijkheid of u voldoende verzekerd bent voor fysiotherapie bij u zelf
 • Zo min mogelijk waardevolle spullen mee te nemen. FYSIO URMOND is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal van uw eigendommen tijdens uw bezoek.

We gaan er vanuit dat u zich kunt vinden in deze voor onze praktijk gebruikelijke wijze van werken en hopen op een prettige samenwerking met u.

Klik hier om deze informatie te openen als PDF file

Neem contact op

Fysio Urmond

Urmonderplein 42
6129 PC Urmond

T 046-4333895

Mauritslaan 65 (van der Valk Sport Center)
6129 EL Urmond

T 06-21810911

Heirstraat 28 (HRM fitness),
6129 PK Urmond

T 06-21810911

info@fysiourmond.nl

Openingstijden

Maandag t/m Donderdag 07.30 – 19.00 uur Vrijdag 07.30 – 18.00 uur

Aanmelden

Wij werken uitsluitend op afspraak, persoonlijk, telefonisch of via de website te maken.

Behandeling aan huis is op indicatie mogelijk.

Afmelden

Gereserveerde tijd voor een behandeling welke niet tenminste 24 uur van te voren is afgemeld, wordt in rekening gebracht. Bij niet tijdig afmelden zijn wij gerechtigd het consult bij u persoonlijk in rekening te brengen