Corona nieuws updates

05-05-2020:

 

 

 

WE MOGEN WEER!
FYSIO URMOND gaat stapsgewijs haar werkzaamheden weer uitbreiden!

Voor en achter de schermen stellen we alles in het werk om ervoor te zorgen dat uw behandeling op een veilige en verantwoorde manier door kan gaan. Dit doen we aan de hand van het door onze branchevereniging KNGF opgestelde en door het RIVM goedgekeurde protocol.
De gezondheid en veiligheid van u en ons team staan bij Fysio Urmond op nummer één.

AFSPRAKEN
Het is volstrekt veilig en verantwoord om naar de praktijk te komen, zolang u zich ook aan alle maatregelen houdt en onze huisregels in acht neemt. We bespreken vooraf de situatie telefonisch goed met u door en zullen dan een aantal vragen stellen. Het is belangrijk dat u deze vragen zorgvuldig en naar waarheid beantwoordt.

• Uitgestelde zorg wordt opnieuw beoordeeld en uw fysiotherapeut neemt telefonisch contact met u op om de behandeling zo mogelijk te hervatten
• Voor patiënten die momenteel ‘op afstand’ worden begeleid zullen we individueel beoordelen of de behandeling voorgezet kan worden in de praktijk
• Nieuwe patiënten kunnen contact opnemen met de praktijk.

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR U EN ONZE VEILIGHEID

SAMEN GAAN WE VERSTANDIG OM MET DE HUIDIGE SITUATIE
Naast de gebruikelijke maatregelen en hygiëne adviezen van het RIVM (geen handen schudden, in je elleboog niezen en hoesten, handen wassen met desinfecterende zeep of gel, gebruik papieren zakdoekjes) gelden de volgende aanvullende huisregels:

Voordat u naar de praktijk komt:

• Neem twee schone handdoeken (een grote en een kleine) mee
• Kom liefst alleen naar de praktijk, indien dat niet kan met maximaal één begeleider
• Neem contact op om uw afspraak te verplaatsen, wanneer u last hebt van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn en/of koorts

Wanneer u in de praktijk bent:

• Zorg dat u maximaal 5 minuten van tevoren aanwezig bent
• Was na binnenkomst de handen met water en zeep of gebruik desinfectiegel
• Houd anderhalve meter afstand van alle aanwezige personen in de praktijk
• Houd rekening met elkaar en volg de aanwijzingen van het aanwezige personeel op
• Maak het liefst geen gebruik van de toiletten
• Verlaat het pand gelijk na afloop van de behandeling
• Bij onduidelijkheid omtrent het Coronabeleid bepaalt de fysiotherapeut hoe ermee wordt omgegaan

OEFENZAAL
• Kleed u zoveel mogelijk thuis om
• Neem, indien gewenst, uw eigen drinken mee
• Na gebruik van een apparaat/oefenmateriaal wordt dit door uzelf schoongemaakt

BESCHERMINGSMIDDELEN

• Het is mogelijk dat uw fysiotherapeut in de praktijk gebruik maakt van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals een mondkapje of handschoenen. Dat is niet in alle gevallen nodig, maar hangt af van uw persoonlijke situatie en behandeling
• Indien we bij u thuis komen voor een behandeling zal de fysiotherapeut wel gebruik maken van beschermingsmiddelen
• Indien voor uzelf het dragen van beschermende middelen wenselijk is, neemt u die zelf mee

FYSIO URMOND is er klaar voor om u weer op een veilige en verantwoorde manier te ontvangen in de praktijk!

 

 

 

 

Neem contact op

Fysio Urmond

Urmonderplein 42
6129 PC Urmond

T 046-4333895

Mauritslaan 65 (van der Valk Sport Center)
6129 EL Urmond

T 06-21810911

Heirstraat 28 (HRM fitness),
6129 PK Urmond

T 06-21810911

info@fysiourmond.nl

Openingstijden

Maandag t/m Donderdag 07.30 – 19.00 uur Vrijdag 07.30 – 18.00 uur

Aanmelden

Wij werken uitsluitend op afspraak, persoonlijk, telefonisch of via de website te maken.

Behandeling aan huis is op indicatie mogelijk.

Afmelden

Gereserveerde tijd voor een behandeling welke niet tenminste 24 uur van te voren is afgemeld, wordt in rekening gebracht. Bij niet tijdig afmelden zijn wij gerechtigd het consult bij u persoonlijk in rekening te brengen