Dry Needling

Wat is Dry Needling?

Het is een specialisatie binnen de fysiotherapie waarbij spiergerelateerde klachten in het houdings- en bewegingsapparaat behandeld worden. Met Dry Needling worden spierverhardingen (myofasciale triggerpoints) ontspannen via het gericht prikken met een naald binnen de spier. Dry Needling gebruikt een ‘droge’ (dry) acupunctuurnaald. Er wordt dus geen vloeistof in de spier gebracht.

Dry needling is iets anders dan acupunctuur

Bij acupunctuur worden vaak oppervlakkig meerdere naalden op meerdere plekken tegelijk in het lichaam gezet gedurende langere tijd. Dry Needling gebruikt meestal één naald, waarmee kortdurend een specifiek plekje in de spier wordt aangeprikt. Deze  specifieke punten in de spieren worden ‘triggerpoints’ genoemd.

Wat is een triggerpoint?

Een triggerpoint is een ‘verkrampt plekje’, een  ‘knoop’ in een spier, die naast de lokale drukpijn, ook vaak ‘pijn op afstand’ veroorzaakt. De fysiotherapeut zoekt naar deze plaatsen, omdat ze de hoofdoorzaak kunnen zijn van uw klachten.

Triggerpoints kunnen zich uiten in:

  • pijn/stijfheid lokaal in een spier en ook pijn elders ‘op afstand’
  • bewegingsbeperkingen in bijbehorende gewrichten
  • verminderde kracht in de betrokken spier(en)
  • pijnontwijkend gedrag; je gaat ‘anders’ bewegen
  • tintelingen in arm/been, hoofdpijn, duizeligheid

Het ontstaan van triggerpoints heeft uiteenlopende oorzaken, zoals

  • langdurige overbelasting of een verkeerde houding, bijvoorbeeld bij computergebruik of repeterende bewegingen – RSI/CANS.
  • Immobilisatie, langdurige afwezigheid van beweging, zoals bij gips, brace of sling.
  • ‘slappe’ ligamenten in bijvoorbeeld enkels of knieën.
  • Een acuut moment – een verkeerde beweging (zoals vertillen) of een ongeval of sportletsel.
  • psychologische factoren, zoals stress en depressie.

Bij Dry Needling zal de fysiotherapeut eerst door middel van een gesprek en een gericht onderzoek uw klachten nader analyseren. Daarna worden de spieren, die mogelijk uw pijn veroorzaken, verder onderzocht. Specifiek worden de spieren onderzocht op de genoemde Triggerpoints. De behandeling is gericht op het uitschakelen van deze triggerpoints, door het aanprikken ervan met een naaldje. Dat geeft kortdurend een krampgevoel en daarna voelt de spier direct meer ontspannen aan. Vaak is er nog een halve dag een wat ‘zwaar gevoel’ in het behandelde gebied. Vaak is 1 behandeling al genoeg, soms is er een tweede of derde keer nodig.

Neem contact op

Fysio Urmond

Urmonderplein 42
6129 PC Urmond

T 046-4333895

Mauritslaan 65 (van der Valk Sport Center)
6129 EL Urmond

T 06-21810911

Heirstraat 28 (HRM fitness),
6129 PK Urmond

T 06-21810911

info@fysiourmond.nl

Openingstijden

Maandag t/m Donderdag 07.30 – 19.00 uur Vrijdag 07.30 – 18.00 uur

Aanmelden

Wij werken uitsluitend op afspraak, persoonlijk, telefonisch of via de website te maken.

Behandeling aan huis is op indicatie mogelijk.

Afmelden

Gereserveerde tijd voor een behandeling welke niet tenminste 24 uur van te voren is afgemeld, wordt in rekening gebracht. Bij niet tijdig afmelden zijn wij gerechtigd het consult bij u persoonlijk in rekening te brengen